Forlag: Thaning og Appels Billedserie. København, 1948.

Et tidsbillede af dansk kunsthåndværk lige omkring 2. verdenskrig. Både skarp og klarsynet var Mogens Koch så tidligt som i 1948: ”Indenfor moderne dansk kunsthaandværk er der en tydelig tendens til en rendyrkning af tingenes form ud fra deres brugsmæssige krav, en tendens til en forenkling, som ganske naturligt kommer under arbejdet med undersøgelse af selve funktionen af tingene. Vi ønsker først og fremmest, at det hele fungerer efter hensigten, vi ønsker at leve bekvemt og klæde os bekvemt, og ikke lade os kujonere af forudfattede meninger, men hellere at undersøge tingene til bunds for at opnaa det bedst mulige resultat.” En tendens, der gik hen og blev et livsvilkår for det moderne menneske snarere end blot en tendens i tiden.

Mogens Koch var en af vores anerkendte møbelarkitekter, og som flere andre, fx Ole Wancher, så fattede Koch pennen og gav os et indblik i sin tid og dens design og kamp for boligkulturen. Koch skriver kort om møbelarkitekter som Kaare Klint, Børge Mogensen, Finn Juhl H. J. Wegner og Peder Moos; om formgivere som Kay Bojesen og Kay Fisker, om keramikere som Axel Salto, Nathalie Krebs og Gertrud Vasegaard, om lampemagere som Le Klint og PH og om tekstilkunstnere som Gerda Henning og Lis Ahlmann. Alle designere, der siden gik over i historien.