Forlag: Kunstakademiets Arkitektskole

Rigmor Andersen skrev kompendiet i 1978 på initiativ af Møbelskolens daværende leder, Poul Kjærholm. Det var egentligt tænkt som lærebogmateriale for Møbelskolens elever, men Kaare Klints søn, Naur Klint, viderebearbejdede Rigmor Andersens oplæg til nærværende, fine, lille bog. Værket gennemgår Kaare Klints væsentligste møbler med beskrivelser, møbler og arbejdstegninger.

Værende tiltænkt som lærebogsmateriale er bogen meget detaljeret og omhandler ikke som sådan arkitekten og personen Kaare Klint. Men det har Gorm Harkær jo for år tilbage rådet bod på med det monumentale pragtværk om Kaare Klint fra Klintiana.